Ortoma AB senarelägger årsstämma

18 Apr 2019

Ortoma AB meddelar härmed att bolagets årsstämma senareläggs och är nu planerad att hållas den 28 juni 2019 i Göteborg. Plats för årsstämma och för publicering av fullständig årsredovisning kommer att presenteras senast i samband med kallelse till årsstämma. 

Bakgrunden …

Läs mer


Elisabeth Liljensten avgår ur styrelsen på egen begäran

17 Apr 2019

Ortoma AB meddelar härmed att styrelseledamoten Elisabeth Liljensten avgår ur styrelsen på egen begäran. Elisabeth har fått ändrade familjeförhållanden och har därför avsagt sig uppdraget som styrelseledamot i bolaget. 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Ortomas vd Linus Byström eller styrelseordförande …

Läs mer


Ortoma tecknar exklusivitetsavtal

12 Apr 2019

Ortoma har tecknat ett exklusivitetsavtal med ett europeiskt bolag, som har kinesiska ägarintressen. Med avtalet förbinder sig Ortoma att fram till 30 juni 2019 inte inleda diskussioner eller förhandlingar med andra bolag med huvudkontor i Asien. Avtalet ger motparten möjlighet

Läs mer