Ortoma AB: Ortoma beviljas patent i USA

15 Jan 2019

Ortoma har fått ytterligare patent utfärdat av US Patent and Trademark Office (USPTO). Patentet rör bolagets innovativa operationssystem Ortoma Treatment Solution (OTS), vilket enkelt kan integreras i de processer och rutiner som idag används vid operationer, och som möjliggör att

Läs mer


Ortoma AB: Ortoma har genomfört live-demonstrationer för industriella aktörer, ytterligare demonstrationer planerade

08 Jan 2019

Ortoma har under hösten färdigställt och verifierat en uppgraderad version av Ortoma Treatment Solution (OTS), som nu använts kliniskt för höftledsplastiker. Systemet har även använts vid livedemonstrationer för industriella aktörer. Ytterligare demonstrationer för asiatiska aktörer är planerade.

Operationer med benlängdsmätning

Läs mer


Ortoma AB: Kommuniké från extra bolagsstämma i Ortoma AB

20 Dec 2018

Den 20 december 2018 hölls bolagstämma i Ortoma AB. Vid stämman fattades bland annat följande beslut:

Val av styrelseledamöter

Peter Möller valdes som styrelseledamot

Jonny Nordqvist valdes som styrelseledamot

Göteborg den 20 december 2018

Ortoma AB

Styrelsen

För ytterligare information

Läs mer