Ortoma AB: Ortoma lanserar uppgraderingar inför livedemonstrationer med industriella aktörer

28 Nov 2018

Ortoma har under hösten färdigställt och verifierat en uppgraderad version av Ortoma Treatment Solution (OTS), som nu lanseras för klinisk användning. Systemet kommer under fjärde kvartalet användas vid livedemonstrationer för industriella aktörer

OTS lanseras med benlängdsmätning

Under hösten har fokus

Läs mer


Ortoma AB: Ortoma har tecknat avtal med DePuy International för teknisk information

16 Nov 2018

Genom operationssystemet Ortoma Treatment Solution (OTS) är det möjligt att inför en operation planera i 3D placeringen av ett ledimplantat och under operation på ett optimalt sätt positionera implantatet i patienten. Detta kräver att systemet innehåller teknisk information, implantatmallar, för

Läs mer


Ortoma AB: Kallelse till extra bolagsstämma i Ortoma AB (publ)

14 Nov 2018

Aktieägarna i Ortoma AB (publ) (”Bolaget”), 556611–7585, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 20 december 2018 kl. 10.00, i Hotell Mektagonens Konferenslokal ”Fredriksdal” på Falkenbergsgatan 3, i Göteborg. Inregistrering till stämman påbörjas kl. 09.30.

Rätt att delta och anmälan

Läs mer